Съобщения

47 СУ с нов интернет сайт

47 СУ „Христо Данов“ е с нов официален интернет сайт, в който е публикивана Важна част от дейността на училището, информация свързана с учебния процес и секция за новини за…

Вижте повече