Педагогически състав

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ – 47 СУ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“

 1. Вилхелм Йосифов Новачков – Директор
 2. Мариела Латунова Младенова – Зам. Директор
 3. Нина Начева Филипова – Учител по БЕЛ
 4. Райна Пенчева Банишка- Учител по РЕ
 5. Цветана Тодорова Петрова- Учител по АЕ
 6. Нина Методиева Гикова- Учител по Математика
 7. Ива Георгиева Пулева- Учител по ЧП и ХООС
 8. Цветомира Александрова Спасова – Учител по АЕ и Математика
 9. Димитър Магаев – Учител по ИТ
 10. Ефтимия Христова Бичкиджиева – Учител по Биология и ИТ
 11. Мариана Петрова Петрова – Учител по География и икономика
 12. Елена Димитрова Мулетарова – Учител по История и цивилизация
 13. Иглика Петрова Белинска – Икономически дисциплини
 14. Ивайло Пашкулски – ИИ
 15. Кирил Руменов Цветков – Учител по Философски цикъл
 16. Петко Димитров Главинов – Учител по ФВС
 17. Тончо Гроздев Колев – Учител по Музика
 18. Йорданка Стоянова Йорданова – Възпитател
 19. Елеонора Мони Данаилова – Възпитател
 20. Гергана Андреева Пейчева – Начален учител
 21. Боряна Николаева Драганова – Начален учител
 22. Мина Стефанов Илиев – Начален учител
 23. Румяна Николаева Алексиева – Учител по НЕ
 24. Жанет Владимирова Николова – Начален учител
 25. Валентина Методиева Ковачева – Начален учител
 26. Татяна Симеонова Логозарова – Начален учител
 27. Геновева Боцина – Начален учител
 28. Теодора Петрова Табакова – Учител в ПГ