Педагогически състав

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ – 47 СУ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“

 1. Вилхелм Йосифов Новачков- Директор
 2. Мариела Латунова Младенова- Зам.директор
 3. Лилия Ганчева Славчева- учител по БЕЛ
 4. Цветана Тодорова Петрова- учител по АЕ и РЕ
 5. Убка Ангелова Сенгелиева- учител по АЕ
 6.Раиса Стефанова Иванова- учител по АЕ
 7. Диана Минчева Димитрова- учител по математика
 8. Ива Георгиева Пулева- учител по ХООС и ФА
 9. Ефтимия Христова Бичкиджиева- учител по БЗО и ИТ
10. Кирил Руменов Цветков- учител по философия и ИТ
11. Елена Димитрова Мулетарова- учител по История
12. Иглика Петрова Белинска- учител по икономика
13. Стела Милчова Петрова- учител по ФВС
14. Ивайло Любенов Пашкулски- учител по ИИ
15. Жанет Владимирова Николова- начален учител
16. Милена Асенова Захариева- начален учител
17. Валентина Методиева Ковачева- начален учител
18. Татяна Христова Нинова- начален учител
19. Десислава Николаева Станева- начален учител
20. Татяна Симеонова Логозарова- начален учител
21. Геновева Петрова Боцина- начален учител
22. Гергана Андреева Пейчева- начален учител
23. Боряна Николаева Драганова- начален учител
24. Мина Стефанов Илиев- начален учител
25. Валентина Господинова Киркова- възпитател
26. Елеонора Мони Данаилова- възпитател
27. Йорданка Стоянова Йорданова- възпитател
28. Марина Димитрова Божилова- възпитател
29. Васил Яворов Боцин- възпитател
30. Елеонора Иванова Георгиева- възпитател
31. Евдокия Георгиева Крумова- учител по НЕ
31. Руси Тенев Тенев- учител по География
32. Таня Георгиева Младенова- учител по ФВС
33. Лора Иванова Илиева- учител по Музика
34. Деница Каменова Гълъбова- учител по Математика и ИТ
35. Румяна Цветанова Ранчинска- учител по БЕЛ
36. Радостина Светославова Васева- учител по НЕ
37. Веселка Симеонова Атанасова- възпитател
38. Ангелина Атанасова Кръстева- възпитател