График на класните работи

 

 

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ – І УЧЕБЕН СРОК
учебната 2018 / 2019 г.

 

име, фамилия клас предмет дата
1. 5 а Математика 05.12.2019г.
2. 6 а Математика 12.12.2019г.
3. 6 a БЕЛ 17.12.2019г.
4. 7 а Математика 12.12.2019г.
5. 7 а БЕЛ 16.12.2019г.
6. 8 а Математика 11.12.2019г.
7. 8 а БЕЛ 16.12.2019г.
8. 8 a АЕ 19.12.2019г.
9. 9 а Математика 04.12.2019г.
10. 9 а АЕ 11.12.2019г.
11. 9 а РЕ 18.12.2019г.
12. 10 а Математика 04.12.2019г.
13. 10 а АЕ 18.12.2019г.
14. 10 а РЕ 19.12.2019г.
15. 11 а Математика 05.12.2019г.
16. 11 а АЕ 09.12.2019г.
17. 12 а Математика 06.12.2019г.
18. 12 а АЕ 17.12.2019г.