График на класните работи

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ – І УЧЕБЕН СРОК
учебната 2017 / 2018 г.

 

име, фамилия клас предмет дата
1. Н.Начева 5 а БЕЛ 13.12.2017г.
2. Н.Начева 6 а БЕЛ 13.12.2017г.
3. Н.Начева 6 б БЕЛ 13.12.2017г.
4. Н.Начева 7 а БЕЛ 12.12.2017г.
5. Н.Начева 11 а БЕЛ 12.12.2017г.
6. Р.Банишка 9 а РЕ 11.12.2017г.
7. Р.Банишка 10 а РЕ 13.12.2017г.
8. Цв. Спасова 6 б Математика 06.12.2017г.
9. Цв. Спасова 9 а АЕ 06.12.2017г.
10. Цв. Петрова 8 а АЕ 14.12.2017г.
11. Цв. Петрова 10 а АЕ 15.12.2017г.
12. Цв. Петрова 11 а АЕ 14.12.2017г.
13. Цв. Петрова 12 а БЕЛ – ЗИП 15.12.2017г.