Categorized as: Съобщения

На виманието на родителите на учениците от I-XII клас!

Уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече…

Вижте повече