НАЙ-ВАЖНОТО ЗА НАС !

В работата си се опираме на три стълба:

– Образование,сигурност и спорт :

  1. Образование: въведени са практики от немската образователна система с цел висока успеваемост и плавно натоварване на учениците;
  2. Сигурност: с оглед безопасността на учениците е организирано видеонаблюдение на училището и прилежащите му територии;
  3. Спорт: като осъзнаваме непреходността на максимата, че детето играейки, навива часовника на своя бъдещ живот, нашето училище предлага на децата следните възможности за спорт: шах, художествена гимнастика…….

 

Вижте повече