График на контролни работи

ГРАФИК
ЗА ВХОДНИ НИВА И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК ЗА
УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА
КЛАС МАТЕМАТИКА БЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК
ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА
25.9.2017 16.10.2017 26.9.2017 19.10.2017
28.11.2017
6 а 3.10.2017 25.9.2017 23.10.2017  09.10.2017
6 б 3.10.2017 25.9.2017 23.10.2017
7 а 25.9.2017 24.10.2017 28.9.2017 26.10.2017  9.10.2017
 23.11.2017
8 а 25.9.2017 3.10.2017 25.9.2017 20.10.2017
 24.11.2017
9 а 5.10.2017  9.10.2017
10 а 5.10.2017 29.9.2017 22.10.2017  09.10.2017
 24.11.2017
11 а 26.9.2017 24.10.2017 28.9.2017 25.10.2017
 28.11.2017
12 а 28.9.2017 27.10.2017
 30.11.2017