График на контролни работи

ГРАФИК
ЗА ВХОДНИ НИВА И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК ЗА
УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА
КЛАС МАТЕМАТИКА БЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК
ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА ВХОДНО НИВО КОНТРОЛНА РАБОТА
2.10.2019г. 14.10.2019г. 24.9.2019г. 25.9.2019г. 30.10.2019г.
6 а 2.10.2019г. 21.10.2019г. 25.09.2019г. 30.09.2019г. 11.11.2019г.
11.12.2019г.
7 а 2.10.2019г. 14.10.2019г. 25.09.2019г. 30.09.2019г.
11.12.2019г. 14.10.2019г. 15.11.2019г.
8 а 1.10.2019г. 13.10.2019г. 19.09.2019г. 25.10.2019г.
28.11.2019г.
9 а 2.10.2019г. 15.10.2019г. 25.09.2019г. 25.09.2019г. 25.10.2019г. 23.10.2019г.
28.11.2019г. 20.11.2019г.
10 а 2.10.2019г. 20.10.2019г. 25.09.2019г. 30.10.2019г. 27.09.2019г. 24.10.2019г.
11.12.2019г. 21.11.2019г.
11 а 3.10.2019г. 21.10.2019г. 25.09.2019г. 30.09.2019г. 11.11.2019г.
12 а 4.10.2019г. 29.10.2019г. 25.09.2019г. 29.10.2019г.
10.12.2019г.