Съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Във връзка с проведен конкурс за изпълнители на извънкласна дейност съгласна съгласно чл.11 и 12 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с…

Вижте повече

Определяне на заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в 47СУ „Христо Г. Данов“ за 2019-220, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени със…

Вижте повече

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 47 СУ“ХРИСТО Г.ДАНОВ “ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в…

Вижте повече

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка е правилата за осъществяване на извънкласна дейност, срокът…

Вижте повече

Децата на София спортуват

47 СУ „Христо Г. Данов“ реализира проект „Децата на София спортуват“ Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична…

Вижте повече

Национална Олимпиада по Български език и литература – Общински кръг

Окончателни резултати и класиране от Общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 17 декември 2017 год. Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по български език и…

Вижте повече

Национална Олимпиада по Математика – Общински кръг

Окончателни резултати и класиране от Общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен на 16 декември 2017 год. Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по математика Класиране от Общинския кръг на…

Вижте повече