Categorized as: Новини

ЗАПОВЕД № РД-01-489 / 31.08.2020 г.

Заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването Изх. № РУО1- 22424/01.09.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична…

Вижте повече

ОТНОСНО : ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Във връзка със Заповед РД 227 / 29.01.2020г.  на Министъра на образованието и науката, Областния кръг на олимпиадата по Математика, ще се проведе на 05.02.2020г. в 22 СЕУ“Г.С.Раковски „.

Вижте повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Във връзка с проведен конкурс за изпълнители на извънкласна дейност съгласна съгласно чл.11 и 12 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с…

Вижте повече

Определяне на заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в 47СУ „Христо Г. Данов“ за 2019-220, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени със…

Вижте повече

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 47 СУ“ХРИСТО Г.ДАНОВ “ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в…

Вижте повече