Съобразно Протокол за действие на СРЗИ е обявена карантина за 4-а клас