Програма за дейности по интереси за учениците от 1 до 3 клас