Осемнадесети софийски математически турнир

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 19 ноември  2016 г. (събота) се проведе Осемнадесети  Софийски математически турнир за ученици от І до VІІІ клас.

Резултати на учениците от 1 клас

№ по ред Име, презиме и фамилия Точки
1 Йоана Ивайлова Филчева 62
2 Биляна Миленова Иванова 58
3 Кирил Петров Ников 57
4 Кирил Росенов Недялков 56
5 Селена Георгиева Георгиева 56
6 Калоян Драгомиров Стойчев 55
7 Виктор Йорданов Колев 54
8 Гергана Божидарова Павурджиева 55
9 София Димитрова Александрова 53
10 Атанас Георгиев Дянков 53
11 Борис Божидаров Парашкевов 53
12 Мартин Йорданов Гочев 52