ЗАПОВЕД № 188 / 28.01.2021г.

Заповед № 188/ 28.01.2021 г. за провеждане на присъствени учебни занятия от 5 до 12 клас.