Разписание 9а

9 а клас
ПОНЕДЕЛНИК 1 Руски – Банишка
2 Музика – Т.Колев
3 ФВС – Главинов
4 БЗО – Христова
5 АЕ-Ц. Петрова
6 Математика-Гикова
ВТОРНИК 1 Математика-Гикова
2 ФВС – Главинов
3 АЕ-Ц. Петрова
4 ОПИ- Белинска
5 РЕ -Банишка
6 ФА – Пулева
7 ЧК- Ц.Петрова
СРЯДА 1 История и цив.-Мулетарова
2 ХООС – Пулева
3 БЕЛ – Бановска
4 БЗО – Христова
5 Информатика
6 Информатика
7 География -М. Петрова
ЧЕТВЪРТЪК 1 БЕЛ – Бановска
2 БЕЛ – Бановска
3 Физика – Пулева
4 Математика-Гикова
5 История и цив.-Мулетарова
6 ИТ/ЗИП – В.Еленков
ПЕТЪК 1 ИТ-Христова
2 История и цив.-Мулетарова
3 ХООС – Пулева
4 ОПИ- Белинска
5 Психология-К.Цветков
6 Психология-К.Цветков
7 ИИ-Р.Балабанова