Разписание 2в

2в клас
ПОНЕДЕЛНИК 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Музика
4 НЕ
5 НЕ
ВТОРНИК 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Математика
4 ИИ
5 ИИ
СРЯДА 1 ФВС
2 БЕЛ
3 БЕЛ-ЗИП
4 НЕ
5 НЕ
ЧЕТВЪРТЪК 1 ФВС
2 Математика
3 ОС
4 ЧК
5 НЕ
ПЕТЪК 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Музика
4 Математика
5  Технолог. и предприем.