Разписание 2б

2б клас
ПОНЕДЕЛНИК 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Музика
4 АЕ
ВТОРНИК 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Математика
4 ФВС
5 Музика
СРЯДА 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Технолог. и предприем
4 АЕ
ЧЕТВЪРТЪК 1 БЕЛ
2 Математика
3 ОС
4 ФВС
5 ЧК
ПЕТЪК 1 БЕЛ-ЗИП
2 Математика
3 ИИ
4 ИИ