Разписание 2б

2б клас
ПОНЕДЕЛНИК 1 Немски език
2 Немски език
3 Математика
4 Музика
5 Изобразително изкуство
6 Изобразително изкуство
ВТОРНИК 1 Български език и литература
2 Български език и литература
3 Математика
4 Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт
СРЯДА 1 Немски език
2 Български език и литература
3 Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт – ИКД
5 Час на класа
ЧЕТВЪРТЪК 1 Български език и литература
2 Български език и литература
3 Математика
4 Немски език
5 Музика
ПЕТЪК 1 Околен свят
2 Български език и литература – ИЧ
3 Немски език
4 Немски език