Разписание 12а

12 а клас
ПОНЕДЕЛНИК 1 Закон.туризма-Белинска
2 Закон.туризма-Белинска
3 Мениджмънт и тур.Белинска
4 ФВС-Главинов
5 Математика – Гикова
6 АЕ-Ц.Петрова
7 Еко туризъм – М.Петрова
ВТОРНИК 1 ЧК – М.Младенова
2 АЕ-Ц.Петрова
3 БЕЛ- Новачков
4 БЕЛ – Бановска
5 Математика – Гикова
6 Еко туризъм – М.Петрова
СРЯДА 1 Еко туризъм -М. Петрова
2 Счет. на фирми-Белинска
3 Мениджмънт и тур. Белинска
4 БЕЛ- Новачков
5 Закон.туризма-Белинска
6 Закон.туризма-Белинска
ЧЕТВЪРТЪК 1 Счет. на фирми-Белинска
2 Счет. на фирми-Белинска
3 БЕЛ/ЗИП-Бановска
4 БЕЛ/ЗИП-Бановска
5 Мениджмънт и тур. Белинска
6 Свят и личност-К.Цветков
7 ФВС-Главинов
8 Еко туризъм – М.Петрова
ПЕТЪК 1 История-ЗИП-Мулетарова
2 БЕЛ / ЗИП -Бановска
3 Счет. на фирми-Белинска
4 Свят и личност-К.Цветков
5 Еко туризъм – М.Петрова
6 Еко туризъм – М.Петрова
7 Еко туризъм – М.Петрова