Разписание 1в

1в  клас
понеделник 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Математика
4 МЗ
5 НЕ
6 ДБТ
вторник 1 ФВС
2 Инф. Технологии
3 БЕЛ
4 БЕЛ
5 НЕ
6
сряда 1 Математика
2 ФВС
3 Изобразително и-во
4 Изобразително и-во
5 НЕ
четвъртък 1 Математика
2 ФВС
3 БЕЛ
4 Околен свят
5 НЕ
петък 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Математика
4 МЗ
5 НЕ
6 ЧК