Разписание 1б

1б клас
ПОНЕДЕЛНИК 1 БЕЛ-Четене
2 БЕЛ-Писане
3 Математика
4 ФВС
5 НЕ / АЕ
ВТОРНИК 1 Математика
2 НЕ / АЕ
3 БЕЛ
4 ДБТ
5  ЧК
СРЯДА 1 БЕЛ
2 БЕЛ
3 Математика
4 Музика
5  НЕ / АЕ
ЧЕТВЪРТЪК 1 Околен свят
2 ФВС
3 БЕЛ
4 Музика
5 НЕ / АЕ
ПЕТЪК 1 БЕЛ
2 Математика
3 ИИ
4 ИИ