След 7 клас, профил „Предприемачески“ АЕ разширено