В 1 клас с английски език

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС

ГРАФИК

КАРТА – ГРАНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА

КСЕРОКОПИЕ АКТ ЗА РАЖДАНЕ

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

ПРИЕТИ


 

Важно относно приема в 1-ви клас 2021/2022!

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че материалната база на 47 СУ„Христо Г. Данов“ е запълнена на 100% с деца и ученици. Поради този факт, както и изискванията на нормативната уредба за преминаване на едносменно обучение ще приемем само 2 паралелки в първи клас!
1 паралелка с Английски език
1 паралелка с Немски език

Председател на комисията по прием 1-ви клас:
Мариела Младенова