В 1 клас с немски език

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС

ГРАФИК

КАРТА – ГРАНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

КСЕРОКОПИЕ АКТ ЗА РАЖДАНЕ

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

ПРИЕТИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС

В интерес на родителите предлагаме два варианта за обучение по немски език за първи клас.

 

Първи вариант:

5 часа седмично, съобразно с държавните образователни изисквания.

Втори вариант:

15 часа седмично.

  • Униформа.
  • Целодневно обучение.
  • Зимни лагери /ски/.
  • Летен лагер в Австрия с австрийски преподаватели, за усвояване на езика в немска езикова среда.
  • Немска методика на преподаване- с „Tamtam“ на изд. „Hueber“ и „Fabuli“ на изд. „Klett“.
  • Интерактивно обучение .
  • След четири годишен курс, учениците се сертифицират, съобразно постигнатите резултати.

 

ВАЖНО!!!

Наши преподаватели са сертифицирани от Гьоте институт за издаване на дипломи.


Важно относно приема в 1-ви клас 2019/2020!

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че материалната база на 47 СУ„Христо Г. Данов“ е запълнена на 100% с деца и ученици. Поради този факт, както и изискванията на нормативната уредба за преминаване на едносменно обучение ще приемем само 2 паралелки в първи клас!
1 паралелка с Английски език
1 паралелка с Немски език

Председател на комисията по прием 1-ви клас:
Мариела Младенова