В 1 клас с немски език

НАРЕДБА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС

ГРАФИК

КАРТА – ГРАНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА

КСЕРОКОПИЕ АКТ ЗА РАЖДАНЕ

ИСОДЗ ГРАФИК

УНИФОРМИ


В интерес на родителите предлагаме:

Немски език се изучава интензивно.
  • Униформа.
  • Целодневно обучение.
  • Зимни лагери /ски/.
  • Летен лагер в Австрия с австрийски преподаватели, за усвояване на езика в немска езикова среда.
  • Немска методика на преподаване- с „Tamtam“ на изд. „Hueber“ и „Fabuli“ на изд. „Klett“.
  • Интерактивно обучение .
  • След четири годишен курс, учениците се сертифицират, съобразно постигнатите резултати.

ВАЖНО!!!

Наши преподаватели са сертифицирани от Гьоте институт да провеждaт обучение и подготвят децата за изпитите FIT1. FIT2.ZDJ.


Важно относно приема в 1-ви клас 2022/2023!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Утвърден е графикът на дейностите по прием в първи клас за предстоящата 2022/ 2023 учебна година. Регистрирането и кандидатстването в системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас започва на 26.04.2022г.

Училищният план – прием за първи клас през учебната 2022/ 2023г. е утвърден със Заповед № 240/ 16.03.2022г. на директора на 47 СУ „Христо Г. Данов“.

Система за прием в първи клас.
Наредба за прием в първи клас.
Указания за работа с електронната система за прием в първи клас.

Председател на комисията по прием 1-ви клас:
Мариела Младенова