Акцент на училището

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА НАС !

В работата си се опираме на три стълба:

– Образование,сигурност и спорт :

  1. Образование: въведени са практики от немската образователна система с цел висока успеваемост и плавно натоварване на учениците;
   • Паралелките с немски език провеждат обучение в Австрия за усвояване езика на терен с деца, на които немски е майчин език ;
   • Осигурени са персонални лаптопи за всеки преподавател.
   • Училището предлага за обучение 20 мултимедийни системи, електронни уроци и други иновативни методи за усвояването на учебния материал ;
   • С децата работят доказани професионалисти с богат преподавателски опит;
   • Английските паралелки са въвели най- доброто от нашия и чуждестранен опит в чуждоезиковото обучение.
   • Резултати: Всички наши ученици, кандидатствали след 7 клас са приети в учебни заведения по техен избор. 85% от зрелостниците ни продължават образованието си във ВУЗ , у нас и в чужбина;
  2. Сигурност: с оглед безопасността на учениците е организирано видеонаблюдение на училището и прилежащите му територии.
   • Наличието на физическа охрана е допълнителна гаранция за сигурността на децата .
   • Началният курс е на отделен етаж и е под непрекъснатото наблюдение на учителите.

Факт: Повече от 12 години,благодарение на тези и други мерки, предприети във връзка със сигурността, не е имало сериозни инциденти с наши ученици.

Нещо повече – анализ на психолози от Софийския университет показва, че нивото на агресия сред учениците на 47 СУ е едно от най- ниските за София.

 1. Спорт: като осъзнаваме непреходността на максимата, че детето играейки, навива часовника на своя бъдещ живот, нашето училище предлага на децата следните възможности за спорт: шах, художествена гимнастика, /залата е на територията на училището /. Тук е тренирало цялото поколение на така наречените „Златни момичета“ на България,както и днешните ни шампионки;-капоейро , баскетбол, волейбол ,плуване/шампиони за 2015г./ Особено добри резултати имат състезателите по футбол /многократни шампиони и градски първенци за 2015 г./Желаещите започват тренировките си от І ви клас, с треньори от НСА. Предлагаме спортове ,развиващи двигателните възможности на учениците и изграждащи у тях качества като упоритост в преследваните цели , воля за победа; другарство и взаимопомощ.Симбиозата от добро образование и активен спорт ,отдавна приета за норма в развитите европейски страни и Америка, спомага за формирането на личности с богат набор от морално-волеви и физически качества,необходими на човека в съвременния свят.

Нашата цел  е: Грижовното възпитание и обучение на всяко едно дете в приятелска среда,съчетавайки най-доброто от традициите на общинското образование и бонусите на частното такова,които при нас са безплатни.

Уважаеми родители, винаги сте добре дошли за да видите условията ,които предлагаме на нашите възпитаници !

Заповядайте !