График – консултации

 

 

 

ГРАФИК
за провеждане на консултации и допълнителна
 работа с ученици през учебен срок за 2019/2020г.

Име,фамилия

час от  –  до

дни от седмицата

№ стая

1.  В.Ковачева 11.20 – 11.55  понеделник 
2.  Ж. Николова 12.10 – 12.45  вторник
3.  И.Белинска 14.25 – 15.10  сряда
4.  У.Сенгелиева 14.25 – 15.10
 вторник
5.  Р.Ранчинска 11.50 – 12.30  петък
6.  И.Пулева 13.40 – 14.25  вторник
7.
 Е.Мулетарова 14.30 – 15.15  вторник
8.
 Р.Банишка 12.40 – 13.20
 четвъртък
9.  Г.Боцина 13.00 – 13.30  вторник
10.  Б.Драганова 12.20 – 13.00
 петък
11.  Ц.Петрова 14.25 – 15.10
 вторник
12.  Д.Димитрова 13.40 – 14.25
 понеделник
13.  Х.Христова 12.45 – 13.30
 понеделник
14.  М.Захариева 12.10 – 12.45
 понеделник
15.  Г.Пейчева 12.30 – 13.10
 сряда
16.  Р.Ианова 14.30 – 15.15
 понеделник
17.  Л.Славчева 13.40 – 14.25
 вторник