График – консултации

 

 

ГРАФИК
за провеждане на консултации и допълнителна
 работа с ученици през учебен срок за 2018/2019г.

Име,фамилия

час от  –  до

дни от седмицата

№ стая

1. В.Ковачева 11.35 – 12.10  понеделник, четвъртък  4
2. Ж. Николова 12.35 – 13.15  петък 18
3. И.Белинска 13.30 – 14.15  петък 19
4. У.Сенгелиева 13.30 – 14.15  вторник 11
5. Р.Ранчинска 12.35 – 13.30  понеделник 15
6. И.Пулева 14.25 – 15.10  четвъртък 10
7. Е.Мулетарова 12.45 – 13.30  четвъртък 6
8. Р.Банишка 13.30 – 14.15
 понеделник 16
9. Г.Боцина 12.45 – 13.30  петък 8
10. М.Илиев 10.35 – 10.50
 понеделник 22