График – консултации

                                   ГРАФИК
         за провеждане на консултации за І ият
                  срок учебната 2017 / 2018г.

Име,фамилия

час от  –  до

дни от седмицата

№ стая

1. Т. Логозарова
2. В. Ковачева 12.45 – 13.25 понеделник уч.стая
3. Г. Пейчева
4. Б.Драганова 11.20 – 12.00 петък 9
5. Ж. Николова 12.40-13.20 четвъртък 4
6. Цв.Спасова 12.45 – 13.25 понеделник-АЕ
7. Цв.Спасова 13.40 – 14.25 понеделник-Мат. 18
8. Р. Банишка 14.30 – 15.15 вторник 19
9. М. Петрова 14.30 – 15.15 сряда 10
10. Е. Христова 11.50 – 12.35 петък химия
11. Ц. Петрова 14.30 – 15.15 понеделник уч.стая
12. И. Белинска 14.30 -15.15 понеделник фитнес
13. Н. Начева 14.30 – 15.15 вторник 17
14 И. Пулева 14.30 – 15.15 вторник 10
15 Е. Мулетарова 14.30 – 15.15 четвъртък уч.стая