Седмична програма

Седмичната програма на всички класове е публикувана в нашия уеб сайт в секция „За родители и ученици“, подсекция: седмично разписание

В секцията също има публикувани актуална информация,  свързана с датите за контролни и класни работи, неучебни дни и графика за консултации с преподавателите в 47 СУ