Резултати от IV класиране – прием след 7 клас за учебната 2022/2023 година

Протокол № 1 / 09.09.2022 година за резултати от IV класиране – прием след 7 клас за учебната 2022/2023 година