На виманието на родителите на учениците от I-XII клас!

Уважаеми родители,

Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече от 500 на 100 000, следва всеки от вас да попълни и върне писмено декларирано съгласие/несъгласие и да представите в училището в електронен формат или на хартия не по-късно от 12 часа на 03.12.21 г. (Декларация до 14 години) и (Декларация над 14 гпдини)

Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират, че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително. (Декларация СОП)

 

Представяме на Вашето внимание изпратените от Министерство на образованието и науката разяснителни видеа за вида на теста и методите, по които се взима и отчита резултатът:

Обучителни видеоклипове:

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-
щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/