ЗАПОВЕД №318 / 14.05.2020г.

На основание Заповед РД-09-1035 / 12.05.2020г. на министъра на образованието и науката, относно промяна на дните за провеждане на държавни зрелостни изпити и националните външни оценявания….