ЗАПОВЕД № 420 / 23.05.2022г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба 15/22.07.2019г. на Министъра на образованието и науката