ЗАПОВЕД № 187 / 21.01.2021г.

На основание график на министъра на образованието и науката относно ваканции през учебната 2020/2021г.