Децата на София спортуват

47 СУ „Христо Г. Данов“ реализира проект „Децата на София спортуват“

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира
в подкрепа на инициативата «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.