ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ ЗАНИМАНИЯ В УЧИЛИЩАТА